Het is herfst en het economisch tij zit Nederland niet mee. Er zijn uitdagingen te overwinnen. Dat geldt voor alle bedrijven. Ook voor bureaus. Marcom-afdelingen gebruiken de herfstmaanden om hun plannen voor het komende kalenderjaar op te stellen en de daarbij behorende budgetten door te rekenen. De afdelingsmanagers zullen hun visies straks met cijfers en ROI’s onderbouwen om hun CEO’s en CFO’s zover te krijgen dat ze de geplande activiteiten financieren.

In tijden van crisis krimpen organisaties in rap tempo, net als de budgetten waarmee afdelingen het moeten zien te rooien. Toch krimpen de doelstellingen van organisaties niet mee. Integendeel. Het lijkt wel of de ambities steeds verder reiken: meer en meer voor minder.

Billable uren

De strijd tussen het bereiken van doelstellingen en de toegekende budgetten waar afdelingen marketingcommunicatie zo mee worstelen, is voelbaar bij de bureaus. Kunnen zij de verwachtingen matchen? Aan bureauzijde zijn de directies dus ook aan het calculeren geslagen. Want hoeveel meer voor hoeveel minder kunnen ze in 2014 aan hun opdrachtgevers leveren? Hoeveel werkuren zullen opdrachten vergen? Hoeveel van die uren zijn ‘billable’, hoeveel komt voor rekening van het bureau? Als steeds meer output wordt verlangd en steeds minder wordt betaald, komt het rendement van het bureau op termijn onder druk te staan. Hoe verdien je de inspanningen terug?

Het moet slimmer en efficiënter om de dilemma’s van bedrijven in marketing en communicatie te kunnen oplossen. Bureaustructuren veranderen; uitdijende overhead kan fnuikend zijn voor het verdienmodel en bedrijfsresultaat. Steeds meer bureaus worden slanker, rompachtig haast, zoals redacties van tijdschriften. Om consistentie te garanderen, zijn core-competenties als strategie en account vertegenwoordigd in de romp: creativiteit en andere specialismen worden ingeschakeld al naar gelang de opdracht. Wat is er nodig? Welke partners zijn daarvoor het meest geschikt?

Kwetsbaarheid als kracht

Het bureau van de toekomst zal meer en meer uit samenwerkingsverbanden bestaan die eens onmogelijk leken. Het silodenken maakt plaats voor inspirerende vernieuwing. Disciplines vloeien in elkaar over, niet in de laatste plaats doordat nieuwe marketingtechnieken aan populariteit winnen, denk bijvoorbeeld aan affiliate marketing, contentmarketing en inboundmarketing.

Om de marketingdoelstellingen van opdrachtgevers te kunnen blijven realiseren met onderscheidend communicatiewerk is flexibiliteit en veerkracht voor bureaus in 2014 de eerste voorwaarde. Het bureau van de toekomst speelt immers in op de ontwikkelingen. Kwetsbaarheid als kracht. Samenwerking met ketenpartners spreidt bovendien het financiële risico en biedt oplossingen waar marcom-afdelingen van dromen.

Het wordt een warme herfst, vol nieuwe uitdagingen. Marketingmanagers en bureaudirecteuren zullen slim en scherpzinnig te werk moeten gaan om de alsmaar krimpende omstandigheden het hoofd te bieden. Misschien wel samen?

Dit blog verscheen eerder op Marketing Tribune.

Comment