De veranderingen razen voort. Terwijl veel marcom-afdelingen nog aan het bekomen zijn van het besef dat massamediale campagnes nauwelijks effect sorteren, doet zich alweer een nieuwe ontwikkeling voor. Een ontwikkeling die nog veel ingrijpender is: de organisatie van marketingcommunicatie rond ‘de stem van de klant’. En die klant heeft veel te vertellen, tegenwoordig.

Black opts units

In het vooruitstrevende deel van Amerika bedienen bedrijven als Deloitte en Accenture zich inmiddels van commando-achtige teams die zich de taal en het gedrag van klanten eigen maken. De kleine teams zijn tech-gedreven en zó slagvaardig dat ze black ops units worden genoemd. Het zijn rebelse specialisten die zich het liefst onder de radar bewegen en tactiek belangrijker vinden dan ongebreidelde creativiteit. Ze ontwikkelen content en business strategieën die de stem van de klant versterken en resulteren in productontwikkeling en doelgerichte verkoop. En daar blijkt de klant erg gevoelig voor.

Klaar voor de toekomst

Marcom-afdelingen die klaar zijn voor de toekomst zetten niet langer een bestaand product via een-best-wel-humorvolle-campagne in de markt, maar dragen bij aan de ontwikkeling van een product (of dienst) op basis van de behoeften en wensen van klanten. Als gevolg hiervan stromen nieuwe disciplines ons vakgebied binnen. Social strategen, customer journey specialisten, belevingsexperts, uitvinders, patent-deskundigen, productontwikkelaars, data-geeks, analisten en project-regisseurs integreren met bloggers, vloggers, infographicers, video artists, product designers, en tech savvy copywriters om antwoord te geven op de vragen van vandaag die morgen alweer verouderd zijn.

Deloitte en Accenture spinnen er garen bij. Ze laten zich bijstaan door slimme organisaties als de Singularity University en springen in een gat dat vroeger aan de creatieve industrie was voorbehouden. Die heeft best moeite om op alle nieuwe ontwikkelingen te anticiperen. Misschien gebeurt er wel teveel en zijn hun businessmodellen niet geschikt om black opt units te formeren die gave producten, diensten en content produceren.

In navolging van Deloitte en Accenture (re)organiseren sommige bedrijven hun marketingactiviteiten zelf. Anderen maken gebruik van netwerk-organisaties met een sterke regisseur aan het hoofd. De competenties van de regisseur zijn veel bepalend. Hij moet de juiste disciplines bij elkaar brengen en laten integreren. In black opts units moeten de teamleden elkaar versterken en verder brengen. Als de één een zin begint, moet de ander hem kunnen afmaken. Bij wijze van spreken dan.

Bepaal je richting

Een gedisciplineerd team met een krachtige klantfocus zal de mindset van organisaties veranderen. Een nieuwe diversiteit aan talent en expertise biedt geweldige kansen en een heerlijke dynamiek. De wereld staat open voor 3.0 oplossingen. Mensen zijn gevoelig voor conversaties waarin hun stem wordt gehoord en iets wordt gedaan met hun suggesties en opvattingen. De marcom-wereld zal zich opnieuw moeten organiseren. Het is nu aan de leiders om de richting te bepalen. Moedig en vastbesloten. De toekomst tegemoet!