Ons vak kent een enorme dynamiek. Twee jaar geleden voerden social en mobile nog de boventoon. De communicatiebranche was er maar wat druk mee. Inmiddels draait alles om de driehoek creatie-techniek-data. Vrijwel alle prijswinnende reclameconcepten in Nederland, Cannes en de rest van de wereld zijn op deze triangel gebaseerd.

Marketingdirecteuren kiezen daarom steeds vaker voor partijen die als centrale regisseur werken. Voor elke opdracht knopen ze de juiste disciplines en specialisten aan elkaar. Ze stellen zich op als ‘verbinder’. Dat vereist niet alleen kennis van innovatieve ontwikkelingen, maar ook de kunst om creatieve ideeën op hun merites te beoordelen. Creativiteit kan immers overal ontstaan en is allang niet meer uitsluitend aan creatieven voorbehouden. Je kunt maar beter beschikken over een uitbereid netwerk met de meest uiteenlopende specialisten.

De communicatieregisseur heeft als taak om de beste omstandigheden te creëren waarbinnen een team kan opereren en tot de beste oplossingen kan komen. In die setting draagt hij natuurlijk ook zelf ideeën en voorbeelden aan. Inspiratie is een groot goed.

Uit het oogpunt van effectiviteit en samenwerking is het trouwens ontzettend belangrijk dat de klant een betrokken teamlid is tijdens alle fasen van het proces. Maak hem deelgenoot. Organiseer kijkjes in de keuken. Door tussentijdse reviews te plannen ontstaan waardevolle discussies, waarin inzichten worden fijngeslepen en concepten aan kracht winnen. Geef de klant ruimte om mee te denken, maak gebruik van zijn eigen ideeën. Het betrekken van alle stakeholders is een niet te onderschatten winstpunt.

De regietaak is werkelijk veelomvattend. Je moet aan alles denken. Door de ongebreidelde ontwikkeling van techniek reiken de mogelijkheden tot aan de einder. Dat is een zegen én een uitdaging tegelijk. Een merk is immers een optelsom van interacties. Daarbij is het essentieel om de bewijsvoering van een campagne in alle interacties door te voeren. Zodat de klant een eenduidig gevoel krijgt. Iedere medewerker zal op de hoogte en verbonden moeten zijn. Want als in een campagne wordt beweerd dat het vanzelfsprekend is dat een financieel dienstverlener meedenkt met zijn klant, en een medewerker doet het tegenovergestelde, dan heb je een imago-probleem. 

De dynamiek van ons vak neemt gelukkig alleen maar toe, en daarmee de complexiteit Een goede regisseur houdt alle ontwikkelingen en resultaten nauwlettend in de gaten. Hij stuurt bij waar nodig en haakt mensen aan waar wenselijk. Real time, met de laatste technieken en inzichten. Dat vergt continue flexibiliteit, een breed netwerk, een onuitputtelijke dosis energie.

We hebben een prachtig vak!