Minder doen met minder en er iets geweldigs van maken. Dat is de uitdaging die de Nieuwe Werkelijkheid voor ons in petto heeft. Werk draait steeds minder om salaris, status of carrière. Een vaste baan is geen garantie voor wat dan ook. Bezit evenmin. Het is tijd voor nieuwe ideeën met ondernemersmentaliteit als voorwaarde en flexibiliteit als drijvende kracht.

Velen van ons zijn opgegroeid in een wereld van overdaad en weinig beperkingen. Groei en more business waren vanzelfsprekend. Als je 100 had en wat later nog 90, dan deed je iets verkeerd. Je kon je hoofd echt breken over die verloren gegane 10. Je werd er zelfs op afgerekend. Shame on you! In de Nieuwe Werkelijkheid is zulke cijferstress verre van sexy. Met 90 kun je namelijk ontzettend veel leuke dingen doen.

Laat het maar duidelijk zijn: werk wordt nooit meer hetzelfde. Dat geldt voor vrijwel alle branches en zeker ook voor reclame, marketing en communicatie. Het toch al forse aantal ZZP’ers zal verder stijgen. Enerzijds gedwongen door omstandigheden (reorganisaties, fusies, faillissementen), anderzijds uit een verlangen naar vrijheid en zelfstandigheid, Volgens beramingen van internationale onderzoeksbureaus is in 2020 ruim 40% van de beroepsbevolking freelancer. Dat is een mega-verandering en er is geen weg terug. De ontketende innovatiedrang leidt ons in hoog tempo naar een totaal nieuwe toekomst. Trendtellers voorzien dat bijna 50% van de huidige banen binnen 20 jaar zal zijn geautomatiseerd, en dus overbodig. Technologie is dé game-changer van de 21ste eeuw.

Bombastisch

Dit soort revolutionaire ontwikkelingen lijken beangstigend, maar bieden nieuwe mogelijkheden. Opdrachtgevers begrijpen inmiddels dat hun slinkende budgetten in de Nieuwe Werkelijkheid geen belemmering meer hoeven zijn voor een creatieve boost van hun marketing-communicatie. Het aloude reclamebureau met hoge overheadkosten en langlopende contracten wordt al geregeld gepasseerd. Loyaliteit is wat dat betreft een deugd uit de vorige eeuw. Een groeiend aantal bedrijven doet nu zaken met start-ups (kleine afsplitsingen van bureaus), zelfstandigen of ketens van onafhankelijke freelancers. Waarom zou je voor een bombastische organisatie kiezen als je een topcreatief of strateeg individueel kunt inhuren voor een leuk project?

ZZP’ers vinden steeds beter hun weg in de Nieuwe Werkelijkheid. Ze zetten de tijd naar hun hand. De omvang van opdrachten is soms wat kleiner, maar er ontstaan inspirerende samenwerkingsverbanden die misschien niet direct geld opleveren, maar tot briljante ideeën kunnen leiden. En juist om deze beleving is het veel freelancers te doen. Werkgeluk en vrije tijd zijn voor hen even belangrijk als status of bezit, en misschien zelfs wel belangrijker. Het gaat er vooral om wat je meemaakt, wie je ontmoet, wat je kunt delen en wie jou volgt. Zo’n bloeiende mindset geeft alle verhoudingen een slinger.

Een veelgehoorde kreet als ‘meer doen met minder mensen’ is stilaan passé en zal worden vervangen door ‘minder doen met minder geld en minder mensen’. Dát is interessant. Kwaliteit zal het onherroepelijk van kwantiteit gaan winnen. Liever één keer iets geweldigs, dan tien keer grauwe middelmaat. We worden allemaal uitgedaagd om te laten zien wat we waard zijn. Voor specialisten breken mooie tijden aan, mits ze beschikken over een gezonde dosis ondernemersbloed. Want dat is wat je als freelancer nodig hebt.

In de Nieuwe Werkelijkheid gaat het om netwerken, onderhandelen, investeren, meebewegen en kansen zien én benutten. De opdrachten kunnen van alle kanten komen. Wees je daarvan bewust en verbreed je horizon. Maar maak, voor alles, geweldig werk dat opvalt en gedeeld wordt. Want word-of-mouth blijft ook in de Nieuwe Werkelijkheid de beste reclame. Zeker voor freelancers!

Dit blog verscheen eerder op Marketing Tribune.

Comment